Archiv článků

20.10.2016 14:09

Vstup do domu

Vážení družstevníci   Po incidentu dne 15. 10. 2016 uvnitř našeho domu s polským občanem, který musel být řešen Policií ČR, Vás upozorňujeme na skutečnost, že ručíte za osoby, které vpustíte do domu. Na tuto skutečnost upozorněte i podnájemníky a i osoby, které mají od Vás čipy pro vstup...
25.05.2016 23:15

Sběrný dvůr na Jižním Městě

Obyvatelé Prahy 11, kteří chtějí odložit svůj odpad do sběrného dvora, již nemusejí jezdit do sběrných dvorů v okolních městských částech, ale mohou navštívit sběrný dvůr hl. m. Prahy přímo uprostřed Jižního Města. Pro občany s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy je odložení...
15.02.2016 18:12

MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM

V roce 2000 na základě pozitivních zkušeností s kamerovými systémy v zahraničí, ale také v České republice, byl přijat záměr vybudovat městský kamerový systém (MKS) v Praze. Jeho účelem je zvýšit bezpečnost občanů a návštěvníků hlavního města a zajistit veřejný pořádek, a to jak v oblasti...
11.12.2015 14:26

Oprava chodníků

Prostřednictvím mailu opravmesichodnik@praha11.cz mohou obyvatelé upozornit na poškození chodníků ve svém okolí a přispět k jejich rychlé opravě. Do e-mailové zprávy je nutné uvést: datum jméno osoby, která mail posílá dále pak určit lokalitu přesně popsat problém či poškození...
23.04.2015 12:49

výměna vodoměrů

Na začátku června 2015 proběhne firmou TECHEM výměna vodoměrů za nové. Konkrétní termíny budou na vývěsce v jednotlivých vchodech. Osazeny budou vodoměry s dálkovým odečtem.  Techem AP radio 3 rádiový Bytový vodoměr pro studenou i teplou vodu s precizní jednovtokovou technologií s...
02.04.2015 00:00

Revitalizace interiérů domu

Dne 1. 4. 2015 po dlouhodobě trvajícím výběru firem a po posouzení všech nabídek byla podepsána smlouva se společností LUKOR spol. s r.o. Praha. Ze smlouvy: 1.         Zhotovitel provede pro objednatele dílo, spočívající v revitalizaci interiérů společných...
20.03.2015 23:22

Vodné, stočné, teplo

  Dle Pražských vodovodů a kanalizací je v roce 2015 cena vodného a stočného: Cena vody v roce 2015 VODNÉ: 44,71; STOČNÉ: 32,94; CELKEM: 77,65; (v Kč/m3 včetně 15 % DPH)   Dle smlouvy s Pražskou teplárenskou: Cena tepelné energie v roce 2015 cena za odebrané GJ...
17.11.2014 22:12

Zápis a dokumentace mimořádné členské schůze 13. 11. 2014

Dne 13. 11. 2014 proběhlo jednání mimořádné členské schůze našeho bytováho družstva v souladu s programem. Zápis a usnesení zveřejněno v sekci Dokumenty. Schválené stanovy budou zveřejněny po převzetí obchodním rejstříkem. Na základě požadavku předneseného na schůzi, je v sekci dokumenty zveřejněn...
27.10.2014 21:23

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi konanou dne 13. 11. 2014 v 19:15 v Komunitním centru

Vážení členové Bytového družstva, představenstvo bytového družstva Vás žádá o účast na                         M  I  M  O  Ř  Á  D  N  É ČLENSKÉ...
09.10.2014 23:00

Návrh nových stanov k připomínkám

Vážení družstevníci, jak jsme Vás již informovali na červnové schůzi, musí bytové družstvo ve smyslu nové legislativy přizpůsobit své stanovy zákonu o obchodních korporacích a novému občanskému zákoníku. Představenstvo bytového družstva pro Vás připravilo návrh nových stanov, které vychází  z...

Vyhledávání