Sběrný dvůr na Jižním Městě

25.05.2016 23:15

Obyvatelé Prahy 11, kteří chtějí odložit svůj odpad do sběrného dvora, již nemusejí jezdit do sběrných dvorů v okolních městských částech, ale mohou navštívit sběrný dvůr hl. m. Prahy přímo uprostřed Jižního Města. Pro občany s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy je odložení naprosté většiny druhů odebíraného odpadu bezplatné.

Umístění sběrného dvora

Sběrný dvůr hl. m. Prahy v ulici Bartůňkova čp. 711 je součástí areálu společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., mezi ulicemi Starochodovská a Chilská, nedaleko stanice metra Opatov. Areál je patrný na mapě Jižního Města nebo na mapě hl. m. Prahy (sběrný dvůr ještě není zachycen na ortofotomapě).

Podrobnější informace na webu P11

Pro občany, kteří nemají možnost odvézt odpad do sběrného dvora vlastními prostředky, existuje nadstandardní placená služba objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora.

Vyhledávání