archiv

20.03.2015 23:22

Vodné, stočné, teplo

  Dle Pražských vodovodů a kanalizací je v roce 2015 cena vodného a stočného: Cena vody v roce 2015 VODNÉ: 44,71; STOČNÉ: 32,94; CELKEM: 77,65; (v Kč/m3 včetně 15 % DPH)   Dle smlouvy s Pražskou teplárenskou: Cena tepelné energie v roce 2015 cena za odebrané GJ...
26.09.2014 20:40

Čestné občanství a cena udělena i našemu spolubydlícímu panu doc. Mgr. Vladimíru Menclovi

Jižní Město ocenilo ve středu, 24. září, občany, kteří si zaslouží zvláštní ocenění za rozvoj městské části, šíření jejího dobrého jména nebo za činy, jenž zvyšují kvalitu života společnosti. Na úvod byla předána vyznamenání strážníkům Městské policie Praha 11 a dobrovolným hasičům MSDH...
05.07.2014 12:39

Internetové stránky (V/2014)

Podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 636, odstavec (1) o svolání členské schůze: "Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu...
05.07.2014 12:37

Nájemné

Nájemné v obecních bytech Nájemné v Praze 2 by se mělo zvyšovat na základě rozhodnutí rady nejdříve od počátku roku 2015, a to pouze o inflaci, řekla ČTK místostarostka Kateřina Jechová. Jeho výše se na "dvojce" liší podle toho, zda lidé s radnicí podepsali dodatek s takzvanou inflační...

Vyhledávání