archiv

23.04.2015 12:49

výměna vodoměrů

Na začátku června 2015 proběhne firmou TECHEM výměna vodoměrů za nové. Konkrétní termíny budou na vývěsce v jednotlivých vchodech. Osazeny budou vodoměry s dálkovým odečtem.  Techem AP radio 3 rádiový Bytový vodoměr pro studenou i teplou vodu s precizní jednovtokovou technologií s...
02.04.2015 00:00

Revitalizace interiérů domu

Dne 1. 4. 2015 po dlouhodobě trvajícím výběru firem a po posouzení všech nabídek byla podepsána smlouva se společností LUKOR spol. s r.o. Praha. Ze smlouvy: 1.         Zhotovitel provede pro objednatele dílo, spočívající v revitalizaci interiérů společných...
20.03.2015 23:22

Vodné, stočné, teplo

  Dle Pražských vodovodů a kanalizací je v roce 2015 cena vodného a stočného: Cena vody v roce 2015 VODNÉ: 44,71; STOČNÉ: 32,94; CELKEM: 77,65; (v Kč/m3 včetně 15 % DPH)   Dle smlouvy s Pražskou teplárenskou: Cena tepelné energie v roce 2015 cena za odebrané GJ...
17.11.2014 22:12

Zápis a dokumentace mimořádné členské schůze 13. 11. 2014

Dne 13. 11. 2014 proběhlo jednání mimořádné členské schůze našeho bytováho družstva v souladu s programem. Zápis a usnesení zveřejněno v sekci Dokumenty. Schválené stanovy budou zveřejněny po převzetí obchodním rejstříkem. Na základě požadavku předneseného na schůzi, je v sekci dokumenty zveřejněn...
27.10.2014 21:23

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi konanou dne 13. 11. 2014 v 19:15 v Komunitním centru

Vážení členové Bytového družstva, představenstvo bytového družstva Vás žádá o účast na                         M  I  M  O  Ř  Á  D  N  É ČLENSKÉ...
09.10.2014 23:00

Návrh nových stanov k připomínkám

Vážení družstevníci, jak jsme Vás již informovali na červnové schůzi, musí bytové družstvo ve smyslu nové legislativy přizpůsobit své stanovy zákonu o obchodních korporacích a novému občanskému zákoníku. Představenstvo bytového družstva pro Vás připravilo návrh nových stanov, které vychází  z...
26.09.2014 20:40

Čestné občanství a cena udělena i našemu spolubydlícímu panu doc. Mgr. Vladimíru Menclovi

Jižní Město ocenilo ve středu, 24. září, občany, kteří si zaslouží zvláštní ocenění za rozvoj městské části, šíření jejího dobrého jména nebo za činy, jenž zvyšují kvalitu života společnosti. Na úvod byla předána vyznamenání strážníkům Městské policie Praha 11 a dobrovolným hasičům MSDH...
05.07.2014 12:39

Internetové stránky (V/2014)

Podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 636, odstavec (1) o svolání členské schůze: "Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu...
05.07.2014 12:37

Nájemné

Nájemné v obecních bytech Nájemné v Praze 2 by se mělo zvyšovat na základě rozhodnutí rady nejdříve od počátku roku 2015, a to pouze o inflaci, řekla ČTK místostarostka Kateřina Jechová. Jeho výše se na "dvojce" liší podle toho, zda lidé s radnicí podepsali dodatek s takzvanou inflační...
16.06.2014 22:11

Zápis z jednání členské schůze konané dne 12. června 2014

Zápis z jednání členské schůze konané dne 12. června 2014 zveřejněn v sekci "Dokumenty"

Vyhledávání