Internetové stránky (V/2014)

05.07.2014 12:39

Podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 636, odstavec (1) o svolání členské schůze:

"Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze."

V souladu s tímto ustanovením zřídilo představenstvo družstva tyto internetové stránky družstva.

 

Toto sdělení bylo rovněž všem členům družstva doručeno písemně do poštovních schránek, včetně uvedení webové adresy.

Vyhledávání