INFORMACE  - důležitá telefonní čísla

Správa domu :    IKON s.r.o., Hněvkovského 1387/2, Praha 4, 149 00                       

Úřední hodiny  : Po 8 - 12 hod,    St 13 - 18 hod.

Tel. : 272 917 393, 272 917 395, 267 914 058, 777 757 958, 777 757 186  (dotazy, hlášení poruch během pracovní doby )

www.ikon.cz,  e-mail:  ikon.praha-jm@ikon.cz 

777 757 943, 777 757 186, 272 917 393, 272 917 395   

referent správy nemovitostí: paní Jarmila Zúberová, 777 757 487, zuberova@ikon.cz

vedoucí ekonom - účetní: paní Michaela Komersyová, 777 757 193, komersyova@ikon.cz              

 

Havarijní dispečink sjednaný BD Doubravická 1305-1307: BYTOSERVIS NON-STOP s.r.o.

(Plyn, voda, kanalizace, topení, elektro)

- nepřetržitá služba denní i noční  o víkendech a svátcích     Tel :   2 41 41 41 41           

 

Vyprošťování osob z výtahu  dle domu, firma uvedena v kabině výtahu, přízemí šachetní dveře:

VÝTAHY KONE a.s. -  Tel.: 844 115 115

 

Hlášení poruch společné TV antény  (STA): pan R. Pazdera, telefon 731 664 465

 

Operační středisko Obvodního ředitelství Městské policie Prahy 11  Tel.:222 025 674-675

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Bytové družstvo Doubravická 1305 - 1307
Doubravická 1307/14
149 00 Praha 11

           

 

Členské záležitosti nebo záležitosti spojené s nájmem, podnájmem, evidencí je nutno vyřizovat osobním stykem v kanceláři družstva.
Hlášení závad a poruch je nutno řešit osobně s paní Peškovou.

Zodpovědnost za škody (disclaimer)

Telefonní čísla a odkazy na tomto webu uvádíme v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, nicméně nelze vyloučit chybu nebo nepřesnost, která se v tomto směru může objevit. Veškeré používání těchto informací je pouze na vlastní zodpovědnost a nebezpečí toho, kdo je používá. Vzdáváme se tímto veškeré zodpovědnosti za možnou způsobenou újmu či škody, které by tímto mohly vzniknout.