Informační deska

jednání PBD

Jednání PBD: 2. 7. 2020, 20:30  

Pozvánka na ČS BD dne 6. 6. 2019

Vážení členové Bytového družstva, představenstvo bytového družstva Vás žádá o účast na...

Zneužití "panic tlačítka"

Na základě rozhodnutí představenstva družstva bude za zneužití  "panic tlačítka" vybírán sankční poplatek ve výši 1000 Kč. Poznámka: Po rozbití sklíčka u  "panic tlačítka" houká 3...

ČS BD 27. 5. 2018

Dne 27.5.2018 proběhla ČS BD s nadpoloviční účastí členů družstva. V souladu s usnesením je na nástěnkách na webu (v sekci dokumenty) zveřejněn výsledek hospodaření za poslední období a zápis z...

ČS BD dne 8. 6. 2017

Dne 8. 6. 2017 proběhla ČS BD s nadpoloviční účastí členů družstva. V souladu s usnesením je na nástěnkách na webu (v sekci do kumenty) zveřejněn výsledek hospodaření za poslední období a...

vodné stočné 2017

https://www.pvk.cz/aktuality/cena-vody-v-praze-vzroste-minimalne/ vodné              46,43 Kč/m3 vč. 15% DPH stočné...

ČS BD 24. 5. 2016

Dne 24. 5. 2016 proběhla ČS BD s nadpoloviční účastí členů družstva. V souladu s usnesením je na nástěnkách na webu (v sekci dokumenty) zveřejněn výsledek hospodaření za poslední období a zápis z...

Nové stanovy družstva

6. 3. 2015 byly zapsány do OR nové stanovy družstva, spolu s notářským zápisem členské schůze. Stanovy jsou zveřejněny v sekci Dokumenty. Tištěnou verzi vydává paní H. Pešková.  

Podnájem

Podnájem § 2274 Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, i bez souhlasu pronajímatele. Ustanovení § 2272 se použije přiměřeně. § 2275 (1) V...

Zápis z jednání členské schůze konané dne 18. června 2015

Zápis z jednání členské schůze konané dne 18. června 2015 zveřejněn v sekci "Dokumenty"  

Vyhledávání

Info k výtahům - uvíznutí ve výtahu

- v případě výpadku proudu ve výtahu svítí nouzové osvětlení,

- v kabině je funkční telefon (žluté tlačítko) ze kterého lze přivolat pomoc k vyproštění ,

- kabina nezastaví v patře – nemá tzv. dojezd.

PENB

Novela zákona 406/2000 Sb. 

Zákon obsahuje povinnost opatřit prodávané či nově pronajímané domy, byty či kanceláře průkazem energetické náročnosti. 

U bytového domu musí být zpracován průkaz pro celou budovu, a ten mohou poté využívat všichni vlastníci bytů nebo členové bytového družstva. 

V souladu se zákonem nechalo pbd zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy, celková dokumentace uložena u pbd, vlastní průkaz zveřejněn na nástěnkách družstva  v přízemí a zde na webu.

Průkaz EN.pdf (245,8 kB)