Informační deska

jednání pbd

Jednání pbd - po dobu prázdnin elektronická komunikace, v místnosi pbd dne 11. 9. 2024 17:00

Zápis z jednání ČS dne 29. 5. 2024

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Doubravická 1305 – 1307, konané dne 29. 5. 2024 v Komunitním centru v Praze 4 – Háje – informační deska   Jednání členské schůze zahájil a poté...

Zneužití "panic tlačítka"

Na základě rozhodnutí představenstva družstva bude za zneužití  "panic tlačítka" vybírán sankční poplatek ve výši 1000 Kč. Poznámka: Po rozbití sklíčka u  "panic tlačítka" houká 3...

Podnájem

Podnájem § 2274 Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, i bez souhlasu pronajímatele. Ustanovení § 2272 se použije přiměřeně. § 2275 (1) V...

Vyhledávání

Info k výtahům - uvíznutí ve výtahu

- v případě výpadku proudu ve výtahu svítí nouzové osvětlení,

- v kabině je funkční telefon (žluté tlačítko) ze kterého lze přivolat pomoc k vyproštění ,

- kabina nezastaví v patře – nemá tzv. dojezd.

PENB

Novela zákona 406/2000 Sb. 

Zákon obsahuje povinnost opatřit prodávané či nově pronajímané domy, byty či kanceláře průkazem energetické náročnosti. 

U bytového domu musí být zpracován průkaz pro celou budovu, a ten mohou poté využívat všichni vlastníci bytů nebo členové bytového družstva. 

V souladu se zákonem nechalo pbd zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy, celková dokumentace uložena u pbd, vlastní průkaz zveřejněn na nástěnkách družstva  v přízemí a zde na webu.

Průkaz EN.pdf (245,8 kB)