Oprava chodníků

11.12.2015 14:26

Prostřednictvím mailu opravmesichodnik@praha11.cz mohou obyvatelé upozornit na poškození chodníků ve svém okolí a přispět k jejich rychlé
opravě.

Do e-mailové zprávy je nutné uvést:

  • datum
  • jméno osoby, která mail posílá
  • dále pak určit lokalitu
  • přesně popsat problém či poškození chodníku
  • přiložit fotografii.

Pokud by nebylo možné přesně lokalizovat místo například pomocí popisných čísel na domech, je možné využít identifikačních čísel na sloupech veřejného osvětlení.

Další možností, jak oznámit závadu nebo poškození chodníku, je zaslat MMS zprávu s fotografií, lokalizací místa a popisem závady na:

Vyhledávání