Aktuality

21.06.2023 23:42

Oprava vodoměrných sestav

Informace o havarijní situaci, který vznikla při výměně vodoměrných sestav.  Při montáži vodoměrné sestavy ve vchodě 1307 dne 19. 6. 2023, začala téct voda ze šroubení T kusu přívodu studené vody pro hydrant. Potrubí bylo zcela zkorodované a zarostlé. Aby mohla být obnovena dodávka vody pro...
13.05.2023 00:06

Komunitní sdílení fotovoltaické elektřiny

Jak sdílet elektřinu z FVE v bytovém domě - článek z webu Nemovitost Profi   Jak na společnou fotovoltaiku v bytovém domě Manuál pro sdílení elektřiny v bytových domech podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou - zpracováno Unií komunitní energetiky UKEN   Další zajímavé...
12.05.2023 23:57

Odstávka vody - oprava vodoměrných sestav

Úprava vodoměrných sestav ve všech 3 vchodech je předpokládána dne 19. 6. 2023 od 9:00 do 15:00 hodin, v této době nepoteče voda.  IKON zajistí s týdenním předstihem upozornění nájemníkům
23.03.2021 23:22

SENIOR TAXI

INFORMACE OÚ P11: PŘEPRAVNÍ SLUŽBA PRO SENIORY A OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE A POHYBU NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 11   Senior_taxi_letak.pdf (130,8 kB)
12.06.2019 10:51

kolísání tlaku studené vody

Kolísání tlaku studené vody - možné řešení, např.: termo baterie a se zpětným...

Upozornění!

Uživatelům prohlížeče Internet Explorer se může zobrazit takzvaná mobilní verze stránek (pro tablety, smart telefony, iPady apod.). V tom případě je potřeba přejít až na konec úvodní stránky a zvolit "standardní" verzi. U jiných prohlížečů, jako je Chrome, Opera, Mozilla tento stav nenastává

Vítejte na našem webu

Bytové družstvo Doubravická 1305-1307, vzniklo na základě rozhodnutí orgánů obce o privatizaci bytového fondu.

BD bylo založeno dne 5. února 2003, na ustavující členské schůzi oprávněných osob, které podaly přihlášku do BD. Průběh ustavující členské schůze je osvědčen notářským zápisem.

Správní firmou družstva je IKON, spol. s r.o.

Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka:Dr 5857, den zápisu:23.04.2003, se sídlem:Praha 4 - Chodov, Doubravická 1307, PSČ 149 00, IČ: 26774500.

Přijmutím nových stanov dne 13. 11. 2014 na mimořádné členské schůzi, se družstvo podřizuje zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku s účinky zápisu podřízení se do obchodního rejstříku. Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí zákonem č. 90/2012, o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů, zá­konem č. 67/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalšími příslušnými předpisy a vyhláškami v platném znění. Zápis nových stanov do OR proveden dne 6. 3. 2015

Mimořádnou členskou schůzí dne 15. 12. 2021 byly scháleny nové stanovy, zápis do OR proveden dne 29. 6. 2022

 

Kontakt

Bytové družstvo Doubravická 1305 - 1307
Doubravická 1307/14
149 00 Praha 11

 

Členské záležitosti nebo záležitosti spojené s nájmem, podnájmem, evidencí je nutno vyřizovat osobním stykem v kanceláři družstva.
Hlášení závad a poruch je nutno řešit osobně s paní Peškovou.

Vyhledávání

Členské záležitosti nebo záležitosti spojené s nájmem, podnájmem, evidencí je nutno vyřizovat osobním stykem v kanceláři družstva. 

 

Hlášení závad a poruch je nutno řešit osobně s paní Peškovou.

Formuláře ke stažení:

Odhláška z evidence

Přihláška k evidenci

 

 

Důležitá telefonní čísla

TÍSŇOVÁ LINKA 112

HASIČI 150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

MĚSTSKÁ POLICIE 156

POLICIE 158

PLYNOVÁ POHOTOVOST 1239

Havarijní dispečink sjednaný BD Doubravická 1305-1307: BYTOSERVIS NON-STOP s.r.o.

(Plyn, voda, kanalizace, topení, elektro)

nepřetržitá služba denní i noční  o víkendech a svátcích 2 41 41 41 41  


a další

Zodpovědnost za škody (disclaimer)

Telefonní čísla a odkazy na tomto webu uvádíme v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, nicméně nelze vyloučit chybu nebo nepřesnost, která se v tomto směru může objevit. Veškeré používání těchto informací je pouze na vlastní zodpovědnost a nebezpečí toho, kdo je používá. Vzdáváme se tímto veškeré zodpovědnosti za možnou způsobenou újmu či škody, které by tímto mohly vzniknout.

Průkaz energetické náročnosti budovy

15.05.2023 16:49

PENB