Pozvánka na MIMOŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA 15. 12. 2021

Vážení členové Bytového družstva,

                         představenstvo BD Vás zve na                     

 

MIMOŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI

BYTOVÉHO DRUŽSTVA,

 

 

která se koná dne 15.12.2021 od 19.30 hodin ve velkém sále Komunitního centra na Hájích (nový kostel, boční vchod) s následujícím programem:

                                                                                         

 

  1. Zahájení, úvodní slovo předsedy BD
  2. Volba mandátové komise
  3. Aktualizace plánu oprav a investic
  4. Schválení úpravy stanov
  5. Výhody a nevýhody převodu bytů do osobního vlastnictví
  6. Usnesení
  7. Závěr

 

 

Schůze proběhne v souladu s aktuálně platnými vládními nařízeními.

 

Schůze se bude účastnit Mgr. Ondřej Demut (notář) za účelem schválení úpravy stanov, proto Vás zdvořile žádáme o Vaši účast, aby schůze byla usnášeníschopná a nemusela se opakovat.

 

Upozorňujeme na to, že pro vstup je nutné mít respirátor typu FFP2 (KN95). Antigenní testování a dezinfekce na ruce bude u vstupu k dispozici.

 

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Za představenstvo BD

Štěpán Skopový

 

Vyhledávání