Pozvánka na ČS BD dne 6. 6. 2019

Vážení členové Bytového družstva,

představenstvo bytového družstva Vás žádá o účast na                        

 

ČLENSKÉ SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA,

 

 

která se koná dne 6.6.2019 od 19.00 hodin ve velkém sále Komunitního centra na Hájích (nový kostel, boční vchod) s následujícím programem:

                                                                    

 

  1. Zahájení
  2. Volby komisí – mandátová, návrhová, ověřovatel
  3. Zpráva o činnosti
  4. Zpráva o hospodaření (řádná účetní uzávěrka za rok 2018)
  5. Zpráva kontrolní komise   
  6. Vyhodnocení plánu investic a návrh na další období
  7. Usnesení
  8. Diskuze
  9. Závěr

 

 

 

Žádáme o Vaši účast, aby schůze byla usnášeníschopná a nemusela se opakovat. Těšíme se na setkání s Vámi.

 

 

 

Za představenstvo BD

Štěpán Skopový

 

Vloženo na informační desku dne 23. 5. 2019

Vyhledávání