Pozvánka na ČS bytového družstva 29. 5. 2024

Vážení členové Bytového družstva,
představenstvo bytového družstva Vás žádá o účast na                        
 

ČLENSKÉ SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA, 

která se koná dne 29. 5. 2024 od 19.30 hodin ve velkém sále Komunitního centra na Hájích (nový kostel, boční vchod) s následujícím programem:

 
 

1. Zahájení  

2. Volby komisí – mandátová, návrhová, ověřovatel

3. Zpráva o činnosti 

4. Zpráva o hospodaření (řádná účetní uzávěrka za rok 2023)

5. Zpráva kontrolní komise   

6. Zpráva o investicích, návrh plánu oprav a investic

7. Usnesení 

8. Diskuze 

9. Závěr  

 
Žádáme o Vaši účast, aby schůze byla usnášeníschopná a nemusela se opakovat. 
 
Těšíme se na setkání s Vámi.
 
Za představenstvo BD Štěpán Skopový
Štěpán SkopovýVážení členové Bytového družstva,
 
 
představenstvo bytového družstva Vás žádá o účast na                        
 
ČLENSKÉ SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA, 
 
 
která se koná dne 29. 5. 2024 od 19.30 hodin ve velkém sále Komunitního centra na Hájích (nový kostel, boční vchod) s následujícím programem:
 
 
1. Zahájení  
2. Volby komisí – mandátová, návrhová, ověřovatel
3. Zpráva o činnosti 
4. Zpráva o hospodaření (řádná účetní uzávěrka za rok 2023)
5. Zpráva kontrolní komise   
6. Zpráva o investicích, návrh plánu oprav a investic
7. Usnesení 
8. Diskuze 
9. Závěr  
 
 
Žádáme o Vaši účast, aby schůze byla usnášeníschopná a nemusela se opakovat. 
 
 
 
Těšíme se na setkání s Vámi.
 
Za představenstvo BD
Štěpán Skopový

Vyhledávání