Pozvánka na ČS bytového družstva 1. 6. 2023

Vážení členové Bytového družstva,

                    představenstvo bytového družstva Vás žádá o účast na                        

ČLENSKÉ SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA,

 

 

která se koná dne 1.6.2023 od 19.00 hodin ve velkém sále Komunitního centra na Hájích (nový kostel, boční vchod) s následujícím programem:

                                                                                          

 1. Zahájení
 2. Volby komisí – mandátová, návrhová, ověřovatel
 3. Zpráva o činnosti
 4. Zpráva o hospodaření (řádná účetní uzávěrka za rok 2022)
 5. Zpráva kontrolní komise   
 6. Zpráva o investicích, návrh plánu oprav a investic
 7. Informace o možnosti komunitní výroby solární energie
 8. Informace o vývoji členské základny za 20 let trvání BD
 9. Usnesení
 10. Diskuze
 11. Závěr

 

Vzhledem k tomu, že v letošním roce slavíme výročí 20 let od založení našeho družstva, dovolili jsme si pro Vás v rámci členské schůze připravit pozornost ve formě malého pohoštění.

 

Žádáme o Vaši účast, aby schůze byla usnášeníschopná a nemusela se opakovat.

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Za představenstvo BD

Štěpán Skopový

Vyhledávání