Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva dne 7. 6. 2022 od 19:00

Vážení členové Bytového družstva,

 

 

představenstvo bytového družstva Vás žádá o účast na                        

 

ČLENSKÉ SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA,

 

 

která se koná dne 7.6.2022 od 19.00 hodin ve velkém sále Komunitního centra na Hájích (nový kostel, boční vchod) s následujícím programem:

                                                                                          

 

  1. Zahájení
  2. Volby komisí – mandátová, návrhová, ověřovatel
  3. Zpráva o činnosti
  4. Zpráva o hospodaření (řádná účetní uzávěrka za rok 2021)
  5. Zpráva kontrolní komise   
  6. Zpráva o investicích
  7. Usnesení
  8. Diskuze
  9. Závěr

 

 

Žádáme o Vaši účast, aby schůze byla usnášeníschopná a nemusela se opakovat.

 

 

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Za představenstvo BD

Štěpán Skopový

Vyhledávání