ČS BD 24. 5. 2016

Dne 24. 5. 2016 proběhla ČS BD s nadpoloviční účastí členů družstva.

V souladu s usnesením je na nástěnkách na webu (v sekci dokumenty) zveřejněn výsledek hospodaření za poslední období a zápis z členské schůze, včetně vyhodnocení diskuze.

Dokumentace z ČS v plném znění k nahlédnutí v kanceláři pbd v úřední hodiny pí. Peškové.

Vyhledávání