Výměna čipů a domácích telefonů, zvonkový systém - AKTUALIZACE

26.01.2022 23:49

Vzhledem k onemocněním COVID 19 a karanténám u firmy ALSEKO došlo ke zpoždění v realizaci.

1. Dokončení nového čipového systému vstupu se předpokládá do 14. 2. 2022. 

2. Harmonogram instalace nového zvonkového systému bude projednán s firmou ALSEKO na jednání pbd dne 16. 2. 2022 - dohodnutý postup bude zveřejněn.

Vyhledávání