Revitalizace interiérů domu

02.04.2015 00:00

Dne 1. 4. 2015 po dlouhodobě trvajícím výběru firem a po posouzení všech nabídek byla podepsána smlouva se společností LUKOR spol. s r.o. Praha. Ze smlouvy:

1.         Zhotovitel provede pro objednatele dílo, spočívající v revitalizaci interiérů společných prostor ( tedy schodiště, chodeb, vestibulů a technických místností ) Revitalizace spočívá ve výměně dlažeb, provedení nových nátěrů stěn a stropů, výměně PVC za nové, zhotovení SDK podhledů a drobných stavebních úprav v rozsahu dle Specifikace prací.

2.         Zahájení prací: 13.4.2015

3.         Dokončení prací: 10.7.2015

4.         Předávaní uzlových bodů:

-          vchod č. 1305 - 15.5.2015

-          vchod č. 1307 - 12.6.2015

-          vchod č. 1306 - 10.7.2015

 

Specifikace prací – „Rekonstrukce interiérů BD Doubravická“

Běžné patro vč. schodiště

-          Podlahy - demontáž PVC, úprava podkladu vyhlazovací stěrkou, pokládka nového PVC včetně schodových hran, soklů a svařování

-          Stěny sokl „lingrusta“ - lokální oprava chybějících omítek, odbroušení/opálení původního nátěru, vyhlazení podkladu ( nikoliv vyrovnání ), nátěr nového soklu do stávající výšky v hladkém provedení, včetně nátěru hran ramen schodiště

-          Stěny malba - lokální oprava chybějících omítek, oprava omítek okolo oken, nová malba bílou barvou v potřebném počtu vrstev na stěnách a stropu

-          Nátěry kovových segmentů – bude proveden nový nátěr na stávající podklad v rozsahu zábradlí, madla, skříň rozvaděče, skříň na hadice

-          Madla - dodávka nových madel na zábradlí

 

Patro vč. schodiště a propojovací chodby

-          Podlahy - demontáž PVC, úprava podkladu vyhlazovací stěrkou, pokládka nového PVC včetně schodových hran, soklů a svařování

-          Stěny sokl „lingrusta“ - lokální oprava chybějících omítek, odbroušení/opálení původního nátěru, vyhlazení podkladu ( nikoliv vyrovnání ), nátěr nového soklu do stávající výšky v hladkém provedení, včetně nátěru hran ramen schodiště

-          Stěny malba - lokální oprava chybějících omítek, oprava omítek okolo oken, nová malba bílou barvou v potřebném počtu vrstev na stěnách a stropu

-          Nátěry kovových segmentů – bude proveden nový nátěr na stávající podklad v rozsahu zábradlí, madla, skříň rozvaděče, skříň na hadice

-          Madla - dodávka nových madel na zábradlí

-          Dveře - dodávka nových dveří do společných prostor v propojovací chodbě

 

Přízemí včetně propojovací chodby

-          Dlažby - lokální doplnění kameninové dlažby ve sníženém vestibulu, zrušení vnitřní kovové rohože, odstranění soklu ( nahrazen nátěrem ), odstranění dlažby ve zbytku vestibulu a nahrazení novou

-          Zednické práce - vybourání a demontáž nepotřebných zděných i plechových budníků ve spojovacích chodbách, zazdění vstupu pod první schodiště, včetně omítnutí, drobné výspravy stěn ( hlavně díry skrz stěny, větší prohlubně – cca od 5 cm )

-          Nátěry podlahy - vyhlazení povrchu a zhotovení oděru odolného nátěru na podlahách včetně sokle ve spojovacích chodbách v přízemí a společných prostorách v přízemí ( sušárny apod. )

-          Podhledy - zhotovení podhledu ze SDK ve sníženém vestibulu ( tak aby zakryl trubky ) včetně přilehlé chodby, součástí je i zhotovení dvířek ke kohoutům a ventilům dle potřeby

-          Stěny sokl „lingrusta“ - lokální oprava chybějících omítek, odbroušení/opálení původního nátěru, vyhlazení podkladu ( nikoliv vyrovnání ), nátěr nového soklu do stávající výšky v hladkém provedení, včetně nátěru hran ramen schodiště

-          Stěny malba - lokální oprava chybějících omítek, oprava omítek okolo oken, nová malba bílou barvou v potřebném počtu vrstev na stěnách a stropu

-          Nátěry kovových segmentů – bude proveden nový nátěr na stávající podklad v rozsahu zábradlí, madla, skříň rozvaděče, skříň na hadice

-          Madla - dodávka nových madel na zábradlí

-          Dveře - dodávka nových dveří do společných prostor v propojovací chodbě

-          Elektro - přesuny kabeláže a jejich sjednocení do minimálního počtu lišt, odstranění některých nefunkčních větví

-          Ve dvou sušárnách provedení kvalitnějšího nátěru včetně zhotovení podlahy z PVC a soklů, včetně zapravení příčky z důvodu otvírání okna

-          Ve dvou sklípcích v suterénu nátěr podlah

 

Seznam schválených materiálů a barev:

PVC: ACCZENT OPÁL dekor 025

PVC sokl a schodová hrana: Fatra, dekor 816

Olejový nátěr soklu (lingrusta): RAL 1015

Malba stěn a stropů: bílá

Dlažba v suterénu: Granit béžová 30x30

Nátěr kovových prvků zábradlí: RAL 1011

Nátěr ramen schodů a hran pater: RAL 1011

Nátěr rozvodných skříní: RAL 7032

Nátěry podlah v technických prostorech: RAL 7030

Dveřní křídlo kovové, vzhled pozink, bez povrchové úpravy

Dveřní křídlo dřevěné, barva bílá

 

Harmonogram prací pro vchod 1305:
Harmonogram prací pro vchod 1307 - zahájení 11.5.2015:
Harmonogram prací pro vchod 1306 - zahájení 8. 6. 2015
 

Vyhledávání