Pozvánka na ČS (28. 5. 2014)

26.05.2014 12:40

Vážení členové Bytového družstva,

představenstvo bytového  družstva Vás žádá o účast na                        

ČLENSKÉ SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA,

která se koná ve čtvrtek 12.6.2014 od 19.00 hodin ve velkém sále Komunitního centra na Hájích (nový kostel, boční vchod) s následujícím programem:                                

1.             Zahájení

2.             Volby komisí – mandátová, návrhová, ověřovatel zápisu

3.             Zpráva o činnosti

4.             Zpráva o hospodaření

5.             Zpráva kontrolní komise   

6.             Zpráva o investicích a plán investic

7.              Návrh smluv o výkonu funkce člena představenstva a člena kontrolní komise

8.             Usnesení

9.             Diskuze

10.              Závěr

Žádáme o Vaši účast, aby schůze byla usnášeníschopná a nemusela se opakovat. Těšíme se na setkání s Vámi.

Vyhledávání