Návrh nových stanov k připomínkám

09.10.2014 23:00

Vážení družstevníci,
jak jsme Vás již informovali na červnové schůzi, musí bytové družstvo ve smyslu nové legislativy přizpůsobit své stanovy zákonu o obchodních korporacích a novému občanskému zákoníku.

Představenstvo bytového družstva pro Vás připravilo návrh nových stanov, které vychází  z příslušných ustanovení Nového občanského zákoníku. Jedná se o aplikaci zcela nové právní úpravy. Předkládáme Vám návrh nových stanov a obracíme se na Vás s prosbou o Vaše připomínky a náměty. 

Návrh stanov je zveřejněn v sekci Dokumenty. Návrh stanov jste také obdrželi do svých poštovních schránek.

Své připomínky a náměty nám laskavě předejte písemně nejpozději do 17. 10. 2014 vhozením do poštovní schránky bytového družstva nebo zašlete na e-mailovou adresu bd1305-7@seznam.cz.
Vaše podněty budou následně posouzeny a zapracovány právníkem na bytové právo do finální verze stanov.

Konečnou verzi návrhu nových stanov pak zveřejníme do 29. 10. 2014 na webových stránkách bytového družstva a dále bude vhozena do Vašich schránek spolu s pozvánkou na mimořádnou členskou schůzi družstva.

Po schválení stanov na mimořádné členské schůzi a jejich stvrzení notářem obdrží platné stanovy každý družstevník.
Tímto Vás proto všechny žádáme a vyzýváme k účasti na mimořádné členské schůzi - předpokládaný termín 13. 11 . 2014 , aby bylo možné tyto stanovy schválit.

  Pokud se někdo nebude moci zúčastnit, je nutné, aby vyplnil a předal plnou moc k zastupování na členské schůzi - formuláře plných mocí bude možné podepsat v úředních hodinách u paní Peškové.Návrh nových stanov k připomínkám

Vyhledávání